Trang chủ » Tìm hiểu về công ty dhl express hàng đầu thế giới » Chuyển Phát Nhanh Quốc Tế

Chuyển Phát Nhanh Quốc Tế

updates: 01/03/2018
View: 127
Font-size: |Reset|

 

CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ


Năm 2009, chúng tôi đã thiết lập các mục tiêu của mình cho tương lại trong Chiến lược năm 2015, bao gồm tầm nhìn và sứ mệnh của chúng tôi với công ty. Tầm nhìn của chúng tôi khẳng định rằng chúng tôi muốn trở thành Công ty Tiếp vận Thế giới. Điều này còn vượt ngoài cả sự thực đơn giản là, với vai trò là công ty toàn cầu, chúng tôi có mặt tại trên 220 quốc gia và vùng lãnh thổ hoặc là chúng tôi thường là công ty tiếp vận đầu tiên gia nhập thị trường mới. Tầm nhìn của chúng tôi khẳng định một điều chúng tôi muốn trở thành nhà cung cấp tiếp vận mà mọi người sẽ hướng tới - lựa chọn đầu tiên của họ không chỉ là tất cả các nhu cầu vận chuyển hàng của họ, mà còn với vai trò là nhân viên hoặc nhà đầu tư. 

Điều này được nhấn mạnh thêm trong tuyên bố về sứ mệnh của chúng tôi, tuyên bố này có bốn phần chính: 

1) Chúng tôi muốn đơn giản hóa cuộc sống cho khách hàng của mình

2) Chúng tôi giúp khách hàng, nhân viên và nhà đầu tư thành công hơn nữa

3) Chúng tôi đóng góp tích cực cho thế giới

4) Chúng tôi luôn tôn trong khi đạt được kết quả của mình Chúng tôi chỉ thành công khi quý khách thành công Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ là việc theo đuổi tất cả các mục tiêu này nằm trong sự quan tâm của chúng tôi và trong sự quan tâm của tất cả các cổ đông: khách hàng, nhân viên, nhà đầu tư và hành tinh là một khối thống nhất. Chúng tôi thêm giá trị vào sự tương tác của mọi người với chúng tôi, dù với dịch vụ hay sản phẩm hảo hạng, bằng việc thu hút sự chú ý của nhân viên và nuôi dưỡng tài năng của họ hoặc bằng việc đầu tư ổn định và dài hạn vào thị trường cổ phiếu. Và chúng tôi bày tỏ sự quan tâm tới thế giới và cộng đồng của chúng ta bằng nhiều chương trình liên quan tới trách nhiệm của công ty dưới khẩu hiệu là 'Trách nhiệm sống'. Công ty với một mục đích Chúng tôi vô cùng tự hào về đóng góp mà chúng tôi có thể thực hiện trong công việc hàng ngày của mình. Mọi loại hàng hóa được di chuyển từ nơi này tới nơi khác cần sự hỗ trợ của hoạt động tiếp vận - nhưng đằng sau sự thực đơn giản này, người ta có thể thấy hàng triệu câu chuyện. Với vai trò là công ty tiếp vận thế giới, chúng tôi tạo nên phần quan trọng nhất trong thương mại để bảo đảm là bất kỳ hàng hóa gì cần được chuyển đi, sẽ được chuyển đi. Hàng vận chuyển được giao phó cho chúng tôi có thể bao gồm các loại thuốc cứu mạng hay quà sinh nhật của một người bạn hoặc giữ cho toàn bộ sự hiện diện của công ty ở dạng nguyên mẫu. Chúng tôi không chỉ vận chuyển bưu kiện và thùng hàng mà còn bảo đảm là công-ten-nơ đến được cảng: chúng tôi mang lại sự phồn vinh, chúng tôi mang đến sức khỏe, chúng tôi thúc đẩy sự phát triển, chúng tôi mang lại niềm vui. Mỗi ngày chúng tôi đều kết nối mọi người, để cải thiện cuộc sống của họ. 

Patrners

Bấm Gọi 096 381 0000